25,000,000

Loại sản phẩm

Số Máy: JF63E1028427
Số Khung: 6308FZ028392