50,000,000

Loại sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Có chứng nhận GIV, còn hộp, 0.97 carat, màu E-F, tốt
0/5 (0 Reviews)