14,000,000

Loại sản phẩm

TÌnh trạng: Máy chụp ổn, đầy đủ phụ kiện

Phụ kiên: Tai nghe, cục sạc, 1 lén, 1 máy

0/5 (0 Reviews)