Sale!

14,000,000 9,000,000

Loại sản phẩm

Bộ máy 7D mới, chụp 9k shoot. Máy dùng cá nhân nên kỹ và mới

Bán kèm Len Tamron 17-50 f 2.8