Loại sản phẩm

Máy Canon Kiss X5 (600D) máy gia đình, nữ rất ít dùng mới kéng

Lens Tamron 28-40 chụp vài trăm shoot.

Thanh lý nhanh 6tr cả bộ nha các bạn