6,000,000

Loại sản phẩm

Ram: 4GB
CPU: core i3 7th Gen
Màu sắc: màu đen