34,000,000

Loại sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Dell Xps max option
15.6 inch
I9 thế hệ 8
Ram 32G Ssd 2T
Card 1050ti 4GB