Sale!

750,000,000 720,000,000

Chiêc Ford Focus mẫu Sedan sản xuất 2016 (Newest version) chạy 18,000 km mới leng keng đang thuộc biên chế ô tô thanh lý tại Viet Money Khánh Hội.

Giá thanh lý nhanh 720,000,000 đ