17,000,000

Loại sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
BS: 59T2-266.05
SK: 185851 SM: 118536
Đã qua sử dụng, có trầy xước,hoạt động tốt