40,000,000

Loại sản phẩm

Intel Nuc core i7-6770HQ, Ram 16G- SSD 240G- intel Iris 580 Pro Graphic-Wifi+ Bluetooth. ( 2 cái)/ hoạt động tốt trên 85%.