6,000,000

Loại sản phẩm

Full box có giấy bảo hành

Imei: DMPYVAGMJF8K

Không phụ kiện

0/5 (0 Reviews)