Sale!

7,700,000 6,000,000

Loại sản phẩm

Ipad Mini 4 màu hồng của nữ dùng nên rất mới, máy đẹp, còn bảo hành.