7,500,000

Loại sản phẩm

iPhone X – 64GB

– Silver

– imei : 35 304609 2993969

– Tình trạng: Còn mới trên 85%, mặt lưng kính trầy, hoạt động tốt.