8,500,000

Loại sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Iphone X 64GB space gray
Imei: 359404088095733
Tình trạng: mới 90%