26,000,000

Loại sản phẩm

Imei : 357272096331321

Còn mới trên 95% , hoạt động tốt