35,000,000

Loại sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Còn mới 98%. Hoạt động bình thường. Có sạc