Sale!

14,000,000 11,000,000

Loại sản phẩm

Macbook Pro late 2013 Core i5 Ram 4G, 500G SDD

Máy mới 98% sử dụng kỹ, hộp và phụ kiện đầy đủ theo máy