11,000,000

Loại sản phẩm

Tình trạng: Hoạt động tốt 90%
Phụ kiện: Full box