Viet Money Cách mạng tháng 8

Viet Money Cách mạng tháng 8 cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ 
2. Mua bán đồ cũ có giá trị
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán dịch vụ: Điện, nước, internet, hóa đơn tài chính …
5. Tư vấn Tài chính cá nhân

Viet Money Cách mạng tháng 8
607 Cách mạng tháng 8, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Phone: (028) 6679 6888