VietMoney Cần Thơ – Trà Nóc, Quận Bình Thủy

Viet Money Trà Nóc – Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 136
VietMoney Cần Thơ – Trà Nóc, Quận Bình Thủy
16 Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc, Quận Bình Thủy,
Cần Thơ
Viet Nam