VietMoney Cần Thơ – Trần Việt Châu, Quận Ninh Kiều

Viet Money Trần Việt Châu – Quận Ninh Kiều, Cần Thơ cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 135
VietMoney Cần Thơ – Trần Việt Châu, Quận Ninh Kiều
148 Trần Việt Châu, Phường An Hoà, Quận Ninh Kiều
Cần Thơ
Viet Nam