VietMoney 30/4 – Biên Hòa – Đồng Nai

Viet Money 30/4 – Biên Hòa – Đồng Nai cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009
VietMoney 30/4 – Biên Hòa – Đồng Nai
343 Đường 30/4, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa
Đồng Nai
Viet Nam