VietMoney – Dương Bá Trạc

Viet Money Dương Bá Trạc – Quận 8 cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán và rút tiền
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 127

VietMoney – Dương Bá Trạc
293 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, HCM
Hồ Chí Minh
Viet Nam
Phone: 1900 8009 - LINE 127
Email: Contact@vietmoney.vn