Viet Money Tô Hiến Thành

Viet Money Tô Hiến Thành cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ trực tuyến
2. Mua bán đồ cũ có giá trị
3. Cho vay tiểu thương/hộ kinh doanh
4. Thanh toán và rút tiền Thẻ tín dụng
5. Tư vấn Tài chính cá nhân

Viet Money Tô Hiến Thành
125 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Phone: (028) 6679 6888
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday