Viet Money – Lạc Long Quân

Viet Money Lạc Long Quân – Tân Bình cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán và rút tiền
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 120
Email: Contact@vietmoney.vn
Website: www.vietmoney.vn

Viet Money – Lạc Long Quân
970 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân BÌnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Phone: 1900 8009 - LINE 120
Email: Contact@vietmoney.vn