VietMoney – Mai Thị Hồng Hạnh, Kiên Giang

Viet Money Mai Thị Hồng Hạnh – Kiên Giang cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009
VietMoney – Mai Thị Hồng Hạnh, Kiên Giang
59 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Rạch Giá
Kiên Giang
Việt Nam