VietMoney Nơ Trang Long

Viet Money Nơ Trang Long – Bình Thạnh cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009
VietMoney Nơ Trang Long
123 Nơ Trang Long, Phường 11 - Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Hồ Chí Minh
Viet Nam