Viet Money Thống Nhất

Viet Money Thống Nhất cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ
3. Rút tiền mặt
4. Thanh toán dịch vụ: Tiền điện, tiền nước, Internet, khoản trả góp …
5. Tư vấn Tài chính

Viet Money Thống Nhất
187 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp
700000 Hồ Chí Minh
Việt Nam
Phone: 02873038389
Email: cn.tnt@vietmoney.vn