Viet Money Tân Sơn Nhì

Viet Money Tân Sơn Nhì khai trương vào 16/06/2018, Chi nhánh cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán dịch vụ: Tiền điện, tiền nước, Internet, khoản trả góp …
5. Tư vấn Tài chính cá nhân

Viet Money Tân Sơn Nhì
374 tân sơn nhì, quận tân phú
700000 Hồ Chí Minh
Việt Nam
Phone: 02873066838
Email: cn.tpu@vietmoney.vn