Viet Money – Tỉnh Lộ 10, Bình Tân

Viet Money Tỉnh Lộ 10 – Bình Tân cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 115
Email: Contact@vietmoney.vn
Website: www.vietmoney.vn
Viet Money – Tỉnh Lộ 10, Bình Tân
487 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh
Viet Nam