VietMoney – Ung Văn Khiêm, An Giang

Viet Money Ung Văn Khiêm – An Giang cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009
VietMoney – Ung Văn Khiêm, An Giang
43 Ung Văn Khiêm, Khóm Đông Thành, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
An Giang
Viet Nam