VietMoney Nguyễn An Ninh – Bình Dương

Viet Money Bình Dương – Nguyễn An Ninh cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009
VietMoney Nguyễn An Ninh – Bình Dương
246 Nguyễn An Ninh, TP. Dĩ An, Bình Dương
Dĩ An, Bình Dương
Viet Nam