Tín dụng tiêu dùng: Khi làn gió mới đến từ các hệ thống cầm đồ

Nhiều doanh nghiệp cầm đồ đang phát triển theo xu hướng chuỗi, áp dụng công nghệ hiện đại, thủ tục nhanh gọn, pháp lý rõ ràng… Dự báo đây có thể là kênh tài chính bổ sung, cạnh tranh trực tiếp đối với các công ty tài chính tiêu dùng.