Hoàn thành cấu trúc hệ thống quản trị hợp nhất ERP

Mốc quan trọng, chúng tôi hoàn thành cơ bản giai đoạn 1 của Hệ thống quản trị hợp nhất ERP cho đặc thù riêng của ngành cầm đồ (Hệ thống lõi quan trọng cho bước đi đường dài và mở rộng sau này của Viet Money). Hệ thống bao gồm 12 cấu phần: Từ việc tracking từ đơn hàng đăng ký online, check định giá bởi hệ thống, assign cho nhân sự, quản lý đơn hàng, quản lý hợp đồng, quản lý lưu kho, quản trị rủi ro, quan hệ khách hàng trên CRM …

Chúng tôi tự hào chỉ với đội ngũ nhân sự In-house trẻ và tư duy sáng tạo có thể build lên một hệ thống quản trị mà doanh nghiệp khác cần nhiều triệu Usd.