Giải thưởng “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng”

Xu hướng người tiêu dùng ở mọi lĩnh vực lên internet để tìm hiểu thông tin trước khi lựa chọn sử dụng một sản phẩm/ dịch vụ là rất phổ biến và dần thành thói quen trong đại đa số người trẻ hiện nay.

Với việc mang đến sản phẩm tài chính thông minh, tiện lợi và trải nhiệm khác biệt, “Dịch vụ cầm đồ trực tuyến” của VietMoney được Hiệp hội người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh bình chọn “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng năm 2017”. Sự ghi nhận này là động lực rất lớn cho Đội ngũ sáng lập trong sứ mệnh “Thay đổi cách nhìn về dịch vụ cầm đồ tại Việt Nam”.