Bắt đầu hợp tác với các tổ chức trong nước

Mô hình kinh doanh của VietMoney sau khi xuất hiện được rất nhiều Tổ chức/ cá nhân quan tâm và đặt vấn đề hợp tác. Chúng tôi đã có cái bắt tay đầu tiên với Cảng Sài Gòn, ký kết đầu tư ủy thác vốn kinh doanh vào VietMoney với mục tiêu phát triển dịch vụ tài chính cá nhân theo mô hình này rộng rãi trên địa bàn các quận/ huyện của TP. Hồ Chí Minh.

Đây cũng là thời điểm sản phẩm “Ủy thác vốn kinh doanh” tại VietMoney được ra đời. Đồng thời, đội ngũ sáng lập bắt đầu tập trung xây dựng Hệ thống quản trị hợp nhất ERP (được xây dựng riêng cho đặc thù ngành cầm đồ) quản trị kết hợp kênh Online và Chuỗi cửa hàng Offline.