Khai trương Chi nhánh Bình Dương

Với việc hoàn tất hệ thống quản trị hợp nhất ERP và cấu trúc quản trị nội bộ, VietMoney bắt đầu thử nghiệm triển khai Chi nhánh đầu tiên ở tỉnh lân cận Bình Dương.

Trong Lễ khai trương có sự hiện diện của chính quyền địa phương. Đại diện UBND Thuận An – Bình Dương chia sẻ rất ủng hộ mô hình kinh doanh của VietMoney nhằm góp phần hỗ trợ người dân trong kinh doanh, đồng thời góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy lùi tình trạng tín dụng đen đang phát triển rất nhiều tại đây.