Nhận đầu tư từ Indochine Investment & Mở rộng chuỗi

Quỹ tài chính Indochine Investment (Trụ sở chính tại TP.HCM, là Quỹ nội địa chuyên đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và tài chính) và Công ty Cổ phần Việt Money (VietMoney) tiến hành lễ ký kết đầu tư. Theo đó, Indochine Investment thỏa thuận đầu tư vào VietMoney để mở rộng mô hình kinh doanh của VietMoney trong lĩnh vực cầm đồ. Với thỏa thuận đầu tư này, Indochine Investment sẽ hỗ trợ VietMoney mở rộng thị trường, xây dựng đối tác, nền tảng quản trị và nghiên cứu các sản phẩm mở rộng.

Rất nhanh chóng, VietMoney mở rộng mạng lưới kinh doanh lên 9 Chi nhánh phục vụ tại hầu hết các Quận trung tâm của Khu vực Hồ Chí Minh. Lúc này, VietMoney tiếp tục đầu tư vào hạ tầng hệ thống để tăng cường năng lực quản trị. Đồng thời, nghiên cứu thêm các sản phẩm mở rộng cho phân khúc tài chính cá nhân nhu cầu vay nhỏ lẻ, tiểu thương, hộ kinh doanh.