Cầm cố tài sản là gì? Quy định cầm cố tài sản đúng luật 2020

Nhu cầu cầm cố tài sản để vay tiền ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai khi sử dụng dịch vụ cầm cố cũng đều hiểu rõ về các quy định liên quan. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết các quy định luật pháp hiện hành áp dụng cho cầm cố tài sản.

Xem nhanh bài viết tại đây:

1. Cầm cố tài sản có nghĩa là gì?

Trong khoản 1 Điều 292 và điều 309 của Bộ luật Dân sự 2015 có nêu rõ cầm cố tài sản là gì.

Đây là một trong các biện pháp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên cầm cố. Theo đó, bên cầm cố sẽ giao cho bên nhận cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của mình nhằm mục đích bảo đảm sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ.

cầm cố tài sản
Tìm hiểu thế nào là cầm cố tài sản

Khi cầm cố tài sản cần tìm hiểu rõ tài sản nào không được cầm cố và tài sản nào có thể cầm cố. Một số loại tài sản không nhận cầm cố theo quy định nhà nước hiện nay đó là: sổ đỏ, sổ hồng, sổ hộ khẩu,…

2. Các quy định về cầm cố tài sản

2.1/ Hình thức cầm cố tài sản hiện nay 

Theo điều 301 của Bộ Luật Dân Sự, đối với động sản khi cầm cố có thể thông qua hình thức miệng hoặc văn bản. Riêng với bất động sản khi cầm cố tài sản bắt buộc phải có văn bản kèm theo. Văn bản cầm cố này nếu pháp luật quy định thì cần công chứng, chứng thực hoặc đăng ký. Còn nếu không có thể bỏ qua, chỉ cần 2 bên thỏa thuận với nhau và làm đúng theo hợp đồng. 
<h3’so_sánh_cầm_cố_và_cầm_giữ_tài_sản’>2.2/ Đặc điểm về quan hệ trong cầm cố tài sản 

Một vài đặc điểm  pháp lý riêng biệt trong quan hệ cầm cố tài sản so với các biện pháp bảo đảm khác: 

 • Quan hệ cầm cố tài sản cần có sự chuyển giao tài sản đảm bảo, từ phía bên cầm cố sang bên nhận cầm cố quản lý theo đúng thời hạn trong hợp đồng cầm cố. 
 • Quan hệ trong cầm đồ là một hình thức phát triển khác của quan hệ cầm cố. Theo đó là tính chất chuyên nghiệp dưới dạng dịch vụ kinh doanh tiền tệ với biện pháp đảm bảo là cầm cố (cầm đồ). 
 • Bên nhận cầm đồ phải là một chủ thể có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, chịu sự quản lý từ nhà nước. Tuân thủ đúng những quy định pháp luật như về lãi suất cho vay, xử lý tài sản cầm cố, bảo quản tài sản,… 

2.3/ Hiệu lực hợp đồng khi cầm cố tài sản

Hiệu lực của cầm cố tài sản được tính ngay tại thời điểm giao kết, ngoại trừ một số trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Đồng thời, tại thời điểm bên nhận cầm cố bắt đầu giữ tài sản cầm cố thì hợp đồng cầm cố sẽ có hiệu lực đối kháng với bên thứ ba.

Lấy ví dụ về cầm cố tài sản là bất động sản thì bắt đầu từ thời điểm ký hợp đồng cầm cố trở đi việc cầm cố bất động sản đó sẽ có hiệu lực đối khác với bên thứ 3.

hợp đồng cầm cố tài sản
Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực theo quy định pháp luật

2.4/ Quyền và nghĩa vụ bên cầm cố tài sản và bên đi cầm cố tài sản

Để hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản cũng như bên nhận cầm cố tài sản bạn có thể tham khảo bảng sau:

Bên nhận cầm cốBên đi cầm cố
Nghĩa vụ– Bảo quản và gìn giữ cẩn thận tài sản cầm cố. Trong thời gian cầm cố, nếu tài sản bị hư hỏng, thiệt hại, thất lạc thì phải có trách nhiệm bồi thường cho bên cầm cố

– Tài sản cầm cố không được mang đi cho, tặng, trao đổi, bán hay sử dụng

– Trừ trường hợp có thỏa thuận khác nếu không bên nhận cầm cố không được cho mượn, cho thuê hay khai thác, hưởng lợi từ tài sản cầm cố

– Trường hợp thay thế biện pháp bảo đảm khác hoặc chấm dứt hợp đồng cầm cố thì bên nhận cầm cố phải trao trả toàn bộ giấy tờ và tài sản cầm cố cho bên cầm cố

– Giao đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, địa điểm,… tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận

– Nếu tài sản cầm cố có quyền sở hữu của bên thứ 3 phải có trách nhiệm thông báo cho bên nhận cầm cố. Nếu không, bên nhận cầm cố có quyền được lựa chọn chấp nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố của người thứ 3 và tiếp tục duy trì hợp đồng cầm cố hoặc chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên cầm cố bồi thường 

– Nếu không có thỏa thuận khác thì bên cầm cố phải thanh toán đầy đủ các khoản chi phí bảo quản tài sản cầm cố

Quyền lợi– Trường hợp có người đang sử dụng, chiếm giữ trái phép tài sản cầm cố được quyền yêu cầu họ trả lại tài sản đó

– Xử lý tài sản theo đúng như điều khoản đã thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật

– Nếu có thỏa thuận, bên nhận cầm cố được quyền mang tài sản cầm cố đi cho thuê, mượn hoặc khai thác, hưởng hoa lợi, hoa tức

– Nhận được khoản phí bảo quản tài sản hợp lý

– Nếu tài sản cầm cố bị bên nhận cầm cố sử dụng, khai thác dẫn tới có nguy cơ giảm hoặc mất giá trị có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng, khai thác

– Nếu nghĩa vụ cầm cố chấm dứt có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố trao trả giấy tờ và tài sản cầm cố

– Nếu tài sản cầm cố trong thời gian cầm cố bị hư hỏng, thiệt hại có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố đền bù 

– Nếu được bên nhận cầm cố chấp thuận hoặc theo quy định luật pháp, bên cầm cố được quyền bán, trao đổi, thay thế, cho tặng tài sản cầm cố

2.5/ Trường hợp cầm nhiều tài sản

Có một số trường hợp người cầm cố mang cầm cố cùng lúc nhiều tài sản để đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ dân sự. Đối với biện pháp cầm cố tài sản này thì mỗi tài sản mang đi cầm cố sẽ được xác định bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc một phần nghĩa vụ tùy thuộc thỏa thuận của các bên.

quy định cầm cố tài sản
Có quy định cụ thể rõ ràng về trường hợp cầm nhiều tài sản

2.6/ Trường hợp hủy bỏ cầm cố tài sản

Theo như các quy định của pháp luật về cầm cố tài sản thì hợp đồng cầm cố chỉ được hủy bỏ khi bên nhận cầm cố chấp thuận.

2.7/ Cách xử lý tài sản cầm cố

Tài sản mang đi cầm cố sẽ được xử lý dựa trên sự thỏa thuận của các bên và có các cách xử lý sau:

 • Bán đấu giá 
 • Bên nhận cầm cố tự bán tài sản 
 • Bên nhận cầm cố nhận tài sản thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên cầm cố
 • Phương thức khác

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về xử lý tài sản cầm cố thì sẽ áp dụng phương thức xử lý thông dụng nhất là bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2.8/ Trường hợp xử lý tài sản khi có nhiều tài sản cầm cố

Đối với những trường hợp cùng cầm cố nhiều tài sản cho một nghĩa vụ thì bên nhận cầm cố được quyền chọn tài sản cụ thể trong số đó để tiến hành xử lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, cần lưu ý, bên nhận cầm cố chỉ được xử lý tài sản có giá trị tương ứng với nghĩa vụ bảo đảm của người cầm cố. Trường hợp bên nhận cầm cố xử lý vượt quá giá trị tài sản cần thiết và dẫn tới thiệt hại cho bên cầm cố thì phải có trách nhiệm đền bù.

quy định tài sản cầm cố
Có quy định riêng về việc xử lý tài sản khi có nhiều tài sản cầm cố

2.9/ Cách thanh toán tiền sau bán tài sản cầm cố

Trong Điều 307 của Bộ luật Dân sự 2015 có quy định cụ thể về việc thanh toán số tiền thu được từ việc thanh lý các tài sản cầm cố như sau:

 • Số tiền thu được từ việc xử lý các tài sản cầm cố sau khi trừ các khoản chi phí bảo quản, thu giữ,… sẽ được thanh toán dựa theo thứ tự ưu tiên quy định trong Điều 308 của Bộ luật Dân sự 2015.
 • Nếu như số tiền thu được sau xử lý tài sản lớn hơn giá trị nghĩa vụ bảo đảm thì số tiền chênh lệch còn lại sẽ trả lại cho bên bảo đảm.
 • Nếu như số tiền thu được sau xử lý nhỏ hơn so với giá trị nghĩa vụ bảo đảm thì phần nghĩa vụ bảo đảm chưa được thanh toán còn lại sẽ được quy vào nghĩa vụ không có bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận phải bổ sung tài sản bảo đảm khác để bù vào. Bên nhận cầm cố có quyền được yêu cầu bên cầm cố phải có trách nhiệm hoàn thành nốt phần nghĩa vụ còn thiếu.

2.10/ Trường hợp cần chấm dứt cầm cố tài sản

Hình thức cầm cố tài sản chỉ được chấm dứt khi:

 • Nghĩa vụ cầm cố tài sản bảo đảm được chấm dứt
 • Hủy bỏ hoặc thay thế cầm cố tài sản bằng biện pháp bảo đảm khác
 • Đã xử lý tài sản cầm cố
 • Thỏa thuận giữa các bên

2.11/ Trường hợp trả lại tài sản cầm cố

Tại Điều 316 của Bộ luật Dân sự 2015 có quy định rõ về việc trả lại tài sản cầm cố như sau:

Bên nhận cầm cố có trách nhiệm trả lại tài sản và các giấy tờ liên quan tới tài sản cho bên cầm cố nếu việc cầm cố đã chấm dứt dựa theo Khoản 1 và 2 Điều 315 Bộ luật Dân sự 2015. 

Ngoài ra, nếu không có thỏa thuận khác thì bên nhận cầm cố cũng có nghĩa vụ phải trả lại hoa lợi và lợi tức nhận được từ tài sản cầm cố.

trả lại tài sản cầm cố
Trả lại tài sản cầm cố khi chấm dứt cầm cố

3. Phân biệt giữa thế chấp tài sản và cầm cố tài sản

Dưới đây là bảng so sánh cầm cố và cầm giữ tài sản để giúp bạn hiểu rõ hơn về 2 hình thức bảo đảm này:

Tiêu chíThế chấp tài sảnCầm cố tài sản
Định nghĩaMột bên dùng tài sản do mình sở hữu để làm bảo đảm cho bên khác nhưng không cần đưa tài sản Một bên giao cho một bên khác tài sản do mình sở hữu để làm bảo đảm
Hình thứcChỉ giao giấy tờ liên quan tới tài sản, không chuyển giao tài sảnBắt buộc phải có sự chuyển giao tài sản dưới dạng vật chất
Đối tượngĐộng sản, bất động sản, tài sản đang cho thuê, tài sản thành hình trong tương lai, hoa lợi, lợi tức từ tài sản,…Đối tượng của cầm cố tài sản là: Bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu,… và các tài sản có giá trị khác như vàng, xe máy, xe hơi, máy tính, điện thoại,..
Thời điểm có hiệu lực– Bắt đầu từ thời điểm giao kết, ngoại trừ những trường hợp đã có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác

– Khi bên thế chấp chuyển giao cho bên nhận thế chấp các giấy tờ liên quan tới tài sản thế chấp

– Bắt đầu từ thời điểm giao kết, ngoại trừ những trường hợp đã có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác

– Khi bên cầm cố chuyển giao cho bên nhận cầm cố tài sản cầm cố

4. Cầm cố tài sản TPHCM ở đâu uy tín?

Nếu bạn đang có nhu cầu cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ TPHCM nhưng không biết nên chọn địa chỉ nào uy tín thì có thể tìm đến với Vietmoney. Đây là cửa hàng cầm đồ đã có nhiều năm hoạt động, xây dựng được thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Vietmoney hiện nay đang nhận cầm cố rất nhiều loại tài sản khác nhau. Cụ thể, các tài sản cầm cố bao gồm: Xe máy, ô tô, nhà đất, thiết bị văn phòng, đồ gia dụng, điện thoại, máy tính, máy ảnh, sim số đẹp, trang sức, đồng hồ, vàng miếng. Nếu bạn có một trong các tài sản này thì có thể mang tới Vietmoney để sử dụng dịch vụ cầm cố.

cầm cố tài sản uy tín
Cầm cố tài sản uy tín tại Vietmoney

Dịch vụ cầm đồ của Vietmoney luôn được khách hàng đánh giá cao do có nhiều ưu điểm vượt trội như:

 • Có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng
 • Thủ tục, hồ sơ đơn giản, tinh gọn, không rườm rà phức tạp
 • Đối tượng được cầm cố tài sản đa dạng, chỉ cần có tài sản giá trị là có tiền
 • Quy trình xét duyệt, định giá nhanh, giải ngân ngay trong ngày
 • Có cả hình thức cầm đồ truyền thống và online mang lại sự thuận tiện cho khách hàng
 • Các sản phẩm cầm đồ đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng 
 • Định giá tài sản tốt, hạn mức cho vay cầm đồ cao
 • Lãi suất cầm đồ chỉ từ 1% tốt nhất thị trường
 • Linh hoạt thời gian cầm đồ và cho phép thanh toán trước hợp đồng mà không áp dụng chính sách phạt
 • Niêm phong tài sản cầm cố trước sự chứng kiến của khách hàng và bảo quản trong kho theo quy trình nội bộ tiêu chuẩn
 • Mua bảo hiểm lên tới 150% giá trị tài sản cầm cố và có chính sách đền bù thỏa đáng nếu trong thời gian cầm cố tài sản bị cháy nổ
 • Có đầy đủ hợp đồng, chứng từ, biên lai cụ thể, rõ ràng và có giá trị pháp lý, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
 • Bảo mật thông tin khách hàng cũng như các thông tin giao dịch tuyệt đối

Quy trình cầm đồ tại Vietmoney chỉ gồm 3 bước, đảm bảo nhanh chóng, đơn giản, tinh gọn:

 • Bước 1: Ví dụ cầm cố tài sản là đồng hồ bạn chỉ cần truy cập vào website của Vietmoney và đăng ký dịch vụ cầm đồ online. Điều các thông tin cá nhân, nhu cầu vay và thông tin về tài sản, ở đây là đồng hồ. Sau vài phút, Vietmoney sẽ thông báo mức giá.
 • Bước 2: Vietmoney sẽ cử nhân viên tới địa chỉ khách hàng cung cấp để xem tài sản, chốt giá rồi tiến hành niêm phong, ký hợp đồng, giao tiền.
 • Bước 3: Hết hạn hợp đồng Vietmoney sẽ giao trả tài sản cho khách hàng theo đúng thỏa thuận. Yên tâm trong quá trình cầm đồ, Vietmoney sẽ bảo quản tài sản tại kho theo đúng các tiêu chuẩn để tránh xảy ra hỏng hóc. 

Trên đây là một số thông tin về cầm cố tài sản. Nếu bạn có nhu cầu cầm cố hãy đến ngay với Vietmoney để được sử dụng dịch vụ chất lượng, đảm bảo an toàn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về dịch vụ này hay cần được tư vấn thêm có thể liên hệ với Vietmoney theo thông tin dưới đây.

Công ty cổ phần Vietmoney

Địa chỉ: 614-618 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Hotline 24/7: 1900 8009

Website: www.vietmoney.vn

Email: Contact@vietmoney.vn