Mẫu hợp đồng cầm cố sim số đẹp mới nhất

Sim số đẹp là một loại tài sản có giá trị và thường được sử dụng để cầm cố. Để quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi, bên nhận sim và bên giao sim cần thiết lập hợp đồng cầm cố sim số đẹp. Hợp đồng sẽ là căn cứ pháp lý vững chắc để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho các bên tham gia vào giao dịch.

hợp đồng cầm cố sim số đẹp
Mẫu hợp đồng cầm cố sim số đẹp.

Đây là mẫu hợp đồng cầm cố sim số đẹp mà bạn có thể tham khảo để thực hiện:

hợp đồng cầm cố tài sản
Mẫu hợp đồng cầm cố sim số đẹp.
hợp đồng cầm cố sim
Mẫu hợp đồng cầm cố sim số đẹp.

Mẫu hợp đồng cầm cố sim bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

Căn cứ theo pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam,

Căn cứ theo khả năng và nhu cầu của 2 bên, hôm nay ngày ……….

Tại ……………………………………………….

Bên A: BÊN CẦM CỐ

 • Cá nhân/Công ty: ………………..
 • Người đại diện ………………………………………..
 • Số CMND/GPKD: ……………….. cấp ngày…………….. , nơi cấp : ………………………..
 • Địa chỉ: …………………………………………………
 • Số điện thoại: …………………………

Bên B: BÊN ĐI CẦM CỐ

–    Cá nhân/Công ty: ……………………………

 • Số CMND/GPKD : …………………cấp ngày: …………….., nơi cấp : …………………
 • Địa chỉ: ………………………………………………………………….
 • Số điện thoại: ………………………

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cầm cố tài sản do bên B sử hữu , bên B nhận tiền vay từ bên A, cụ thể như sau:

Điều 1: Số tiền cầm cố

1.1.Bên A cho bên B vay số tiền là: ………………………………………………

(Bằng chữ: ……………………………………………………………)

1.2.Thời hạn vay: Từ ……………………………………..

Đến ……………………………………

Khi hết hạn hợp đồng, hai bên có thể thỏa thuận và nếu được bên A chấp thuận thì thời hạn hợp đồng có thể kéo dài thêm, tuy nhiên bên B phải gửi yêu cầu cho bên A ít nhất là 07 ngày làm việc.

1.3.Lãi suất: Bên A đề nghị trả lãi suất …………… VNĐ/1 triệu/1 ngày.

Lãi suất quá hạn = 150% x lãi suất trong hạn.

1.4. Trả lãi 30 ngày 1 lần tính từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2: Tài sản cầm cố

Bên B thế chấp tài sản là:

Số thuê bao: ……………………………………….

Tình trạng số thuê bao: …………………………..

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có thể đàm phán để thay thế tài sản cầm cố, được thể hiện theo phụ lục của hợp đồng này

Trong thời gian vay tiền, tài sản cầm cố được thỏa thuận sử dụng như sau: Bên B đồng ý chuyển tên sở hữu của cầm cố cho bên A ngay tại thời điểm ký hợp đồng này, chuyển tên tại đại lý chính thức của nhà cung cấp dịch vụ mạng. Bên A có quyền chỉ định cơ quan/cá nhân đứng tên số thuê bao được thế chấp là:

 • Người đại diện ………………………………………..
 • Số CMND/GPKD: ……………….. cấp ngày…………….. , nơi cấp : ………………………..
 • Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
 • Số điện thoại: …………………………

Sau khi chuyển tên sở hữu, bên A sẽ giữ hợp đồng sở hữu tài sản thế chấp,bên B giữ tài sản thế chấp và sử dụng bình thường.

Điều 3: Trách nhiệm của hai bên

3.1.Trách nhiệm của bên A:

– Giao đủ số tiền vay ngay khi ký hợp đồng

– Giữ bí mật thông tin về người vay tiền và tài sản thế chấp

– Chuyển lại quyền sở hữu tài sản thế chấp cho bên B khi hết hợp đồng cầm cố (khi bên B đã thanh toán đầy đủ số tiền gốc và lãi vay đúng hạn)

3.2.Trách nhiệm của bên B

–     Đảm bảo tài sản cầm cố là tài sản hợp pháp của mình, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc và các điều nói trên.

–    Trả tiền gốc và lãi đúng hạn theo hợp đồng

–    Chịu trách nhiệm về sử dụng tài sản thế chấp tuân thủ theo pháp luật,    tuân theo các quy định trên hợp đồng sở hữu tài sản thế chấp ký với nhà cung cấp dịch vụ.

 • Bên B chịu trách nhiệm toàn bộ về cước sử dụng tài sản thế chấp và có trách nhiệm thanh toán đầy đủ với nhà cung cấp dịch vụ đúng hạn.
 • Hợp đồng vay tiền có thời hạn ngắn nhất là 30 ngày,bắt đầu tính từ ngày ký hợp đồng.

Điều 4: Vi phạm hợp đồng

4.1.Trường hợp bên A tự ý thu hồi tài sản thế chấp khi bên B không vi phạm bất kỳ điều khoản nào tại hợp đồng này, bên B có quyền khởi kiện bên A nhằm yêu cầu bên A tiếp tục tuân thủ hợp đồng.

4.2.Trường hợp bên B vi phạm điều 1.4 tại điều 1 hợp đồng này, bên B phải    chịu phạt (Lãi suất quá hạn = 150%x lãi suất trong hạn) ứng với mỗi 24h chậm điều 1.4.

4.3.Hợp đồng sẽ bị thanh lý và bên A toàn quyền sử dụng, định đoạn, bán tài sản cầm cố khi:

–  Bên B không thực hiện điều khoản 4.2 tại điều 4 của hợp đồng này liên tiếp 72h.

– Bên B không trả gốc và lãi khi hết hạn hợp đồng tại điều 1.2 điều 1

Khi hợp đồng bị thanh lý, bên A sẽ thanh lý tài sản thế chấp để thu hồi tiền vay mà bên B không có quyền khiếu nại, khởi kiện bên A. nếu bán tài sản cầm cố không đủ tiền gốc và lãi thì bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiếp cho bên A số tiền còn thiếu, nếu thừa thì bên A trả lại cho bên B.

Trước khi tât toán hợp đồng, bên B có nghĩa vụ thông báo cho bên A bằng điện thoại, tin nhắn ít nhất là 05 ngày làm việc ( không kể thứ 7, chủ nhật), nếu trước thời hạn trên thì bên B vẫn phải chịu lãi thêm 05 tính từ ngày thông báo cho bên A.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

                    Bên A                                                                                   Bên B

( Ký, ghi rõ họ tên )                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Nếu là hợp đồng viết tay thì cũng cần phải có:

Giao đủ số tiền vay ngay khi ký hợp đồng

Giữ bí mật thông tin về người vay tiền và tài sản thế chấp

Chuyển lại quyền sở hữu tài sản thế chấp cho khách hàng khi hết hợp đồng cầm cố (khi khách hàng đã thanh toán đầy đủ số tiền gốc và lãi vay đúng hạn)

Bên cạnh vấn đề hợp đồng cầm cố sim số đẹp, việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cầm cố uy tín cũng sẽ hết sức quan trọng và giúp cho quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. 

Vietmoney là một trong những lựa chọn hàng đầu mà bạn có thể tin tưởng và thực hiện giao dịch. Vietmoney cung cấp dịch vụ cầm đồ online chỉ với 3 bước đơn giản: Đăng ký và định giá, chốt giá và chuyển tiền, hoàn trả lại tài sản khi hết hạn hợp đồng. 

Lãi suất cầm cố tài sản tại Vietmoney chỉ từ 1% và cam kết vay đến 90% giá trị tài sản, cũng như chấp nhận đa dạng các loại tài sản có giá trị khác nhau. 

Do đó, nếu bạn đang có ý định tìm kiếm một đơn vị cầm đồ để tiến hành thực hiện hợp đồng cầm cố sim số đẹp nói riêng, cũng như các loại tài sản khác nói chung, một cách minh bạch, nhanh chóng, và đảm bảo hoàn trả tài sản nguyên vẹn, cũng như định giá tài sản hợp lý, Vietmoney sẽ hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của bạn. 

Công ty Cổ Phần Việt Money – Dịch vụ cầm sim số đẹp uy tín

 • Địa chỉ: Tòa nhà Flemington – 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1900 8009
 • Website: www.vietmoney.vn
 • Email: [email protected]

Bài viết liên quan: