Viet Money – Cống Quỳnh, Quận 1

Viet Money Cống Quỳnh – Quận 1 cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Định giá, chứng nhận sản phẩm túi hiệu và đồng hồ hiệu
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 132
Viet Money – Cống Quỳnh, Quận 1
189 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
Viet Nam