Viet Money Đinh Tiên Hoàng

Viet Money Đinh Tiên Hoàng cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán và rút tiền Thẻ tín dụng
5. Tư vấn Tài chính cá nhân

Viet Money Đinh Tiên Hoàng
110K Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Phone: (028) 7307 4789