Viet Money khánh Hội

Viet Money Khánh Hội và chi nhánh đồng thời đặt Văn phòng trụ sở của Viet Money. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ trực tuyến
2. Mua bán đồ cũ có giá trị
3. Cho vay tiểu thương/hộ kinh doanh
4. Thanh toán và rút tiền Thẻ tín dụng
5. Tư vấn Tài chính cá nhân

Viet Money khánh Hội
234B Khánh Hội, Phường 6, Quận 4
Hồ Chí Minh City
Việt Nam
Phone: (028) 22533399