VietMoney – Khánh Hội, Quận 4

Viet Money Khánh Hội – Quận 4 cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

Viet Money Cống Quỳnh – Quận 1 cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Định giá, chứng nhận sản phẩm túi hiệu và đồng hồ hiệu
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 101

VietMoney – Khánh Hội, Quận 4
234B Khánh Hội, Phường 6, Quận 4
Hồ Chí Minh City
Việt Nam
Phone: 1900 8009 - LINE 101
Email: [email protected]