Viet Money – Khánh Hội

Viet Money Khánh Hội – Quận 4 cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán và rút tiền
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 

Phone: 1900 8009 – LINE 101

Email: Contact@vietmoney.vn

Website: www.vietmoney.vn

Viet Money – Khánh Hội
234B Khánh Hội, Phường 6, Quận 4
Hồ Chí Minh City
Việt Nam
Phone: 1900 8009 - LINE 101
Email: Contact@vietmoney.vn