VietMoney – Lạc Long Quân

Viet Money Lạc Long Quân – Quận 10 cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán và rút tiền
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 129
VietMoney – Lạc Long Quân
327 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11
Hồ Chí Minh
Viet Nam
Phone: 1900 8009 - LINE 129
Email: [email protected]