VietMoney – Phan Đăng Lưu

VietMoney Phan Đăng Lưu – Phú Nhuận cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán và rút tiền
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 123

VietMoney – Phan Đăng Lưu
140 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Phone: 1900 8009 - LINE 123
Email: [email protected]