VietMoney – Quốc Lộ 50

Viet Money Quốc Lộ 50 cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Định giá, chứng nhận sản phẩm túi hiệu và đồng hồ hiệu
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 140

VietMoney – Quốc Lộ 50
296 Quốc lộ 50, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Viet Nam