VietMoney Đỗ Xuân Hợp

Viet Money Đỗ Xuân Hợp – TP Thủ Đức cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 – LINE 128
VietMoney Đỗ Xuân Hợp
112 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Hồ Chí Minh
Viet Nam