VietMoney – Nguyễn Gia Trí

Viet Money Nguyễn Gia Trí – Quận Bình Thạnh cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán và rút tiền
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 1900 8009 

 

VietMoney – Nguyễn Gia Trí
186 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Viet Nam