VietMoney – Nguyễn Thị Thập

Viet Money Nguyễn Thị Thập – Quận 7 cung cấp các dịch vụ về tài chính cá nhân, được triển khai đồng thời tại các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc như sau:

1. Dịch vụ cầm đồ
2. Mua bán đồ cũ 
3. Cho vay tiểu thương
4. Thanh toán và rút tiền
5. Tư vấn Tài chính 

Liên hệ ngay: 
Phone: 19008009 – LINE 130

VietMoney – Nguyễn Thị Thập
168C Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Phone: 1900 8009 - LINE 130
Email: [email protected]