VietMoney Tổ Chức Cuộc Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên

Ngày 29-4-2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Việt Money đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên  

Cuộc họp với sự góp mặt của các Cổ Đông tại VietMoney, để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ. 

Đây là năm thứ 06 trong hành trình phát triển của VietMoney và trên chặng đường sắp tới VietMoney luôn vững tin rằng, với đội ngũ nhân sự trẻ năng động, nhiều nhiệt huyết và không ngại gian khó, công ty sẽ đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025, khẳng định vị thế và thương hiệu của VietMoney trên thị trường. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên VietMoney 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa VietMoney trở thành điểm tựa tài chính An Toàn – Minh Bạch cho toàn bộ người dân Việt Nam.